Vi brinner för energi och ligger i teknikens framkant!

Umeå ProjektEnergi är ett konsultföretag som startades av Hans Johansson i april 2020 där man verkar inom bygg och förvaltning. Företaget erbjuder projektledning, besiktningar, utredningar , tekniska förvaltningstjänster och driftoptimering. Målsättningen är att erbjuda teknik och energikompetens från idé och analys till projekt, underhåll och förvaltning.

Välkommen till ProjektEnergi

TJÄNSTER

Utredningar

Utredningar inom fastighetsteknik med fokus på energi, klimat och tekniska installationer. Status och underhållsbesiktningar.

Entreprenadbesiktningar

Av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman med inriktning på VVS, ventilation, styr och kylentreprenader.

Projektledning

Projektledning av installations och energiprojekt samt kontrollant/teknikprojektledare i stora projekt.

Energideklarationer

Utför energideklarationer enligt Boverkets krav och upprättar förslag på energieffektivisering.

Driftoptimering

Optimering av byggnader och dess installationer med ekonomi, teknik och hyresgäst i fokus.

Larmanalys

Tillhandahåller en molntjänst för analys av fastighetsbeståndets driftlarm där det enkelt går att identifiera de mest frekventa och kostsamma driftlarmen.

PROJEKTEXEMPEL

NUS By3A
Projektledning

Utbyte ventilationsanläggning.
Kund: Region Västerbotten

NUS Handelsplats
Projektledning

Kyla – EU forskningsprojekt.
Kund: Region Västerbotten

NUS By3A
Projektledning

Uppgradering MR-kamera.
Kund: Region Västerbotten

Fysikhuset
Projektledning

Om- och tillbyggnad – ventilation.
Kund: Akademiska Hus

Caverion / IKEA
Projektledning

Uppgradering geoenergianläggning.
Kund: Caverion / IKEA

UBP
Projektledning

Energisystem
Kund: Klövern

Manhattan NY
Sakkunnig

345 Hudson Street, Manhattan NY
Kund: Energy Machine

Västerteg
Sakkunnig

Västerteg 34:4
Kund: Bostaden

UBP
Sakkunnig

Energisystem, förstudie
Kund: Klövern

Söderstan (Globenområdet)
Utredning

Utredning förutsättningar BTN
Kund: Klövern

Hudiksvalls Sjukhus
Utredning

Energisystem
Kund: Region Gävleborg

Järven
Besiktning

Järven 18 och 19
Kund: Rikshem

NUS By 1D
Besiktning

NUS By 1D Besiktning UPS.
Kund: Region Västerbotten

MIT
Besiktning

MIT Serverhall
Kund: Akademiska Hus

NUS
Driftstöd

NUS Driftstöd
Kund: Region Västerbotten

Björnjägaren
Energideklaration

Björnjägaren 3.
Kund: NP3

Temo project
Referensgrupp

Termo Project & IEA Annex 37.
Kund: KTH

CoolGeoHeat
Deltagare

Fifth-Generation District Energy Systems
Kund: LTU

REFERENSER


Ulf Widmark
Fastighetschef Region Västerbotten

“Hans breda kunskap inom fastighetsförvaltning och tekniska kunnande har varit en starkt bidragande orsak till att vi kan tillhandahålla ett bra klimat för vårdens verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.” 


Berndt Elstig
Fastighetschef AB Bostaden i Umeå

“Hans är idérik, engagerad och har ett stort tekniskt kunnande inom energiteknik samt är drivande i genomförande av dessa projekt.”


Tomas Hallén

Fd Teknisk Direktör Akademiska Hus AB

“Hans Johansson var under många år verksam hos Akademiska Hus AB i Umeå där han verkade inom fastighetsteknik och energifrågor. Hans visade mycket goda insikter i hur energisystem i sig byggs upp och också hur sådana samverkar med andra tekniska, ekonomiska, miljömässiga och upplevelsemässiga förhållanden för att nå optimala lösningar. Vidare har Hans ett gott driv i sitt agerande och uttänkta energisystemlösningar blir också resolut realiserade. Hans visade under sina år hos Akademiska Hus prov på hög och bred kompetens inom såväl energi- som fastighetsområdet och många goda lösningar i Umeå universitetsbyggnader bär Hans signum.” 

Ulf Widmark
Fastighetschef Region Västerbotten
072-522 22 58

Camilla Philqvist
Projektchef Region Gävleborg
0650-926 65

Malin Viklands
Fd projektchef Region Västerbotten
070-674 52 34

Berndt Elstig
Fastighetschef Bostaden
070-676 92 23

KONTAKTUPPGIFTER

Hans Johansson
VD ProjektEnergi

Umeå ProjektEnergi AB

Telefon: +46(0)70-676 92 20
E-post: hans@projektenergi.com

Adress:
c/o Hans Johansson, Granvägen 24
907 38 Umeå

Organisationsnummer: 559251-8905

Roller och kompetens

• Projektledning
• Av SBR Godkänd Besiktningsman
• Energiexpert
• Teknisk förvaltare/Driftingenjör

Ladda ned Hans Johanssons CV